Φούσκες


Φούσκες

Microcosmus Sulcatus

Αλιεύεται στην Ελλάδα

 

Θερμοκρασία

13 °C (δεξαμενή)
4-6 °C (ψυγείο)

 

Μέγεθος

00-00 τμχ / κιλό

 

Συσκευασία

1-10 κιλά

 

Πυκνότητα

1024 - 1026Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec