Καρκινοειδή


Αστακός Καναδά

Homarus Americanus

Αλιεύεται στον ΒΔ Ατλαντικό  (FAO 21)

 

Θερμοκρασία

3-5 °C (δεξαμενή)
5-6 °C (ψυγείο)

 

Συσκευασία

8 κιλά

 

Μέγεθος

Mix 450 / 650 γρ.
Chix 450 / 550 γρ.
Quarters 550 / 650 γρ.
Halves 650 / 750 γρ.
Xhalves 750 / 900 γρ.

 

Πυκνότητα

1024 – 1026Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec